Štúdium MBA, LLM

MBA – Master of Business Administration

 

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom ponúka manažérom možnosť získať prestížny profesijný titul MBA (Master of Business Administration). Profesijné vzdelávanie je založené na devätnásťročných skúsenostiach zahraničných partnerov.

Vzdelávanie sa uskutočňuje v spolupráci a partnerstve inštitúcií:

  • Warszaw Management University in Warsaw (Wyzsa Szkola Menedzerska w Warszawe, ul. Kaweczynska 36, 03-772 Warszawa, Poland), akreditovaný program MBA Apsley Business School of London (UK).
  • Institute of International Studies and Education Humanum in Warsaw (Instytut Studiow Miedzinarodowych i Edukacji Humanum (ISMiE), ul. Złota 61/101 00-819 Warszawa, Poland)
  • Dubnica Institute of Technology in Dubnica nad Váhom (Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, s.r.o., Dukelská štvrť 1404/613, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovakia)

Dĺžka trvania profesijného vzdelávania MBA je jeden rok.

Vyučovacím jazykom je slovenčina, vybrané predmety sa však môžu vyučovať v anglickom jazyku. Kontroly a skúšky sú v kompetencii vyučujúcich zapojených do MBA programu a prebiehajú v slovenskom jazyku.

Potvrdením ukončenia vzdelávania je diplom MBA, ktorý vydávajú spoločne:

  • Warszaw Management University in Warsaw, Departament of MBA Studies, Faculty of Management and Technical Sciences,
  • Institute of International Studies and Education Humanum in Warsaw,
  • Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom.

 

Diplom MBA je vydávaný v slovenskom a anglickom jazyku.