Úvodná strana
       
 
 
Mgr. Iveta Hagarová
 
V roku 1983 ukončila gymnázium v Žiline a študovala na VŠDS v Žiline. Od roku 1988 pracovala ako pracovníčka PaM a personalistiky v podniku Povodie Hrona Levice. Jeden rok pracovala na Okresnom úrade Levice na odbore školstva. V rokoch 1997 –2002 v SLSP, a.s. na oddelení marketingu, kontrole a na odbore riadenia vzťahov ku klientom- gestor pre produkty hypotekárnych a spotrebných úverov. V súčasnosti podniká v oblasti finančného poradenstva, účtovníctva a realít

Hypotekárne a finančné centrum :
-zabezpečíme akékoľvek druhy hypotekárnych a iných úverov bezprostredne na kľúč
-všetky druhy poistenia
-využite naše skúsenosti z oblasti zabezpečenia financovania RD, bytov, novostavieb
-poradenstvo pri výbere najvýhodnejšej banky a produktu
-ostatné finančné poradenstvo

Sprostredkovanie kúpy ,predaja a prenájmu nehnuteľností:
-kompletné služby na kľúč / vypracovanie znaleckého posudku, kúpnopredajnej zmluvy, zavkladovanie nehnuteľností do katastra, vypracovanie geodetických plánov /
-profesionálny prístup, dlhoročné skúsenosti

Našu stránku budeme pravidelne aktualizovať.