Úvodná strana
       
 
 
 1 -garzónky
 2 - garzónky
 2 - izbové
 Levice
 Domy
 Byty
 
Sprostredkuje:
 • Predaj, kúpa, prenájom a výmena bytových priestorov a domov
 • Predaj, kúpa, prenájom nebytových priestorov, obchodných priestorov, výrobných priestorov, kancelárií, budov, hál, hospodárskych (poľnohospodárskych) objektov
 • Predaj a kúpa pozemkov

 

Zabezpečí:
 • Vypracovanie kúpnych zmlúv/zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
 • Vypracovanie nájomných zmlúv/zmluvy o budúcej nájomnej zmluve
 • Vybavenie listov vlastníctva a snímok z katastrálnych máp
 • Vypracovanie znaleckých posudkov
 • Spracovanie geometrických plánov
 • Poskytovanie odhadu tržnej ceny
 • Správa nehnutežností (bytových a nebytových priestorov)
 • Kompletný právny servis spojený s poradenstvom a realizáciou obchodného prípadu
 • Vypracovanie ponúk pre predaj/prenájom nehnutežností