Bakalárske štúdium

Prijímacie konanie pre Bc. štúdium Vysoká škola DTI otvára a uchádzačom o štúdium ponúka v akademickom roku 2020/2021 bakalárske štúdium

Magisterské štúdium

Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium 1. UČITEĽSTVO EKONOMICKÝCH PREDMETOV Šudijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy Forma štúdia: denná, externá Štandardná

Vitajte na stránke súkromnej vysokej školy

 

Vysoká škola DTI  – konzultácie v Leviciach

 

Bakalárske štúdium:

Učiteľstvo praktickej prípravy

  • Študijný odbor 1.1.2 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
  • Štandardná dĺžka štúdia – 3 roky
  • Školné za semester 290,- EUR
  •  

Magisterské štúdium:

Učiteľstvo technických predmetov /UTP/

  • Študijný odbor 1.1.2 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
  • Štandardná dĺžka štúdia – 2 roky

Učiteľstvo ekonomických predmetov /UEP/

  • Študijný odbor 1.1.2 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
  • Štandardná dĺžka štúdia – 2 roky
  • Školné za semester  UTP 390,- EUR, UEP 490,- EUR

 


Kde nás nájdete:

Levice, Perecká 40