Školský vzdelávací program
Súkromné gymnázium T.Smaragd
SNP 26, 93401 Levice
 

Názov ŠkVP

Vzdelanie je prioritou

Kód školy

7902500 gymnázium

Stupeň vzdelania

ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský

Druh školy

súkromná

Dátum schválenia

30.9.2008

Miesto vydania Súkromné gymnázium T.Smaragd
SNP 26, 93401 Levice

Školský vzdelávací program na stiahnutie tu:

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školský vzdelávací program
Súkromné gymnázium T.Smaragd
SNP 26, 93401 Levice
 

Názov ŠkVP

Vzdelanie je prioritou

Kód školy

7902500 gymnázium

Stupeň vzdelania

ISCED 2

Dĺžka štúdia

8 rokov

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský

Druh školy

súkromná

Dátum schválenia

30.9.2008

Miesto vydania
Súkromné gymnázium T.Smaragd
SNP 26, 93401 Levice

Školský vzdelávací program na stiahnutie tu:

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školský vzdelávací program
Súkromné gymnázium T.Smaragd
SNP 26, 93401 Levice
 

Názov ŠkVP

Vzdelanie je prioritou

Kód školy

7902574 gymnázium bilingválne

Stupeň vzdelania

ISCED 3A

Dĺžka štúdia

5 rokov

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský, anglický

Druh školy

súkromná

Dátum schválenia

20.9.2010

Miesto vydania Súkromné gymnázium T.Smaragd
SNP 26, 93401 Levice

Školský vzdelávací program na stiahnutie tu:

2