Prijímacie skúšky

Súkromné gymnázium T.Smaragd,  Perecká 40, 934 01 Levice

 

KTORí