Kto sme

Milí priatelia!
Srdečne Vás vítame na našej webovej stránke www.tsmaragd.sk. Dovoľte nám, aby sme Vás stručne informovali o našom súkromnom štvorročnom, päťročnom gymnáziu. Veríme, že Vás informácie zaujmú a budú pre vás užitočné.

Sídlo:
Ul. Perecká 40, 934 05 Levice
Tel: 0905 723 509 a 0905 799 046- riaditeľ školy
E-Mail: hagara.vladimir@gmail.com alebo iveta.hagarova@gmail.com

V školskom roku 2013/2014 otvárame externú diaľkovú formu štúdia. Bližšie info na 0905 799 046 alebo na http://www.tsmaragd.sk/gymnazium_info.html

 

 

 

   

E-learningové vzdelávanie na T.Smaragde v Leviciach

      V oblasti vzdelávania v súčasnej dobe zaznamenáva e-learningové vzdelávanie obrovský „boom“.
      Snahou vedenia a pedagógov gymnázia T.Smaragd v Leviciach je vzdelávať študentov najmodernejším spôsobom a zároveň dosiahnuť čo možno najvyššiu efektivitu učenia. Preto sme sa rozhodli zakúpiť pre našich študentov tablety a prejsť na e-learningové vzdelávanie pri všetkých vyučovacích predmetoch, v rámci ktorých bude učebná látka spracovaná formou multimediálnych výučbových programov, ktoré v sebe spájajú text, obrazovú informáciu a zvuk s  dôsledne zvoleným didaktickým prístupom zodpovedajúcim učebným osnovám. V tabletoch bude vytvorená rozsiahla knižnica digitalizovaných publikácií, cez ktoré budú žiakom zadávané tvorivé cvičenia, domáce úlohy a pod.

    Cieľom tohto druhu vzdelávania je  podporovať žiaka k interakcii a aktivite a dosahovať výborné študijné výsledky. Túto zaujímavú informáciu nám poskytol riaditeľ Súkromného gymnázia T.Smaragd Vladimír HAGARA. Všetkým študentom gymnázia po skončení štvorročného resp. päťročného štúdia, tablety ostanú v osobnom vlastníctve .    

Zameranie:
Gymnázium
Zameranie študijného odboru 7902 J gymnázium, štvorročné štúdium,
gymnázium - bilingválne 5-ročné štúdium (slovenský jazyk a literatúra - anglický jazyk a literatúra).  Zameranie študijného odboru 7902 J 74
Je určené pre žiakov, ktorí majú ukončenú povinnú školskú dochádzku a majú snahu sa vzdelávať na gymnáziu s možnosťou získať čo najviac vedomostí.Súkromná základná škola s vyučovacím jazykom slovenským ročníky 1. - 9. ročník. V súčastnosti sme otvorili 3., 4., 7., 8.ročník základnej školy. Od budúceho školského roku plánujeme otvoriť aj ostatné ročníky základnej školy.


Ponuka cudzích jazykov:

  • Anglický jazyk
  • Nemecký jazyk
  • Francúzsky jazyk
  • Španielsky jazyk


Cieľ:
Kvalita ovládania cudzích jazykov je zabezpečená profesionálnymi odborníkmi, teda
učiteľmi, ktorí absolvovali rôzne pobyty či stáže v zahraničí. Vyučovanie prebieha v príjemnej atmosfére. Dnešný novodobý trend, ovládanie minimálne 2 cudzích jazykov slovom a písmom, nie je pre nás cieľom, ale prostriedkom na dosiahnutie cieľa.
Vážení priatelia, vážime si Váš čas a ďakujeme, že ste ho venovali práve našej webovej stránke.

Ing. Vladimír Hagara Ph.D., MBA
riaditeľ školy